Taxi Mende in Emlichheim

Uw taxidienst - Patiëntenvervoer

BELANGRIJKE INORMATIE:

Vanaf 2004 is de hervorming van het Duitse stelsel voor ziektekostenverzekering van toepassing op alle verplicht verzekerden in Duitsland. Daarbij is drastisch gekort op het patiëntenvervoer. Voor personen die erop aangewezen zijn, bestaat er echter vaak een mogelijkheid voor vervoer.

U moet er wel rekening mee houden dat deze regelingen alleen gelden voor mensen die in Duitsland verplicht verzekerd zijn. Het patiëntenvervoer na arbeidsongevallen of schoolongevallen is daarvan uitgezonderd.

PATIËNTENVERVOER:

Hier beneden hebben wij geprobeerd de belangrijkste regelingen begrijpelijk weer te geven. Mocht u desondanks nog vragen hebben, belt u ons dan.

Wettelijk gezien mogen uitsluitend patiënten met een Duitse invalidenkaart en de erbij behorende aantekening (handicap van minimaal 60 % en de aantekening aG / Bl / H) of patiënten met tenminste zorgniveau 2 gebruik maken van een taxi. Verder kan het Duitse ziekenfonds taxiritten goedkeuren voor patiënten met een permanente mobiliteitsbeperking en langere behandelingsduur.

Verder worden ritten naar dialyse, chemo- en radiotherapie ed. of behandelingen gedurende een langere periode met een zeer frequente behandeling vergoed.

Voorwaarde voor deze vergoeding is het leveren van een verklaring van de behandelende arts en de toestemming van een Duits ziekenfonds.

Info Krankenfahrten

EIGEN RISICO

Iedere patiënt moet in principe 10% van de vervoerskosten per heen- en terugrit betalen, met een minimum van € 5 en een maximum van € 10 per rit.

Bij een reeks ritten zoals bij chemo- of radiotherapieën en ambulante behandeling wordt het eigen risico door elk ziekenfonds anders geregeld. Bij enkele ziekenfondsen vallen de eerste en laatste rit onder het eigen risico, voor andere elke heen- en terugrit.

Eigen bijdrage

Patiënten die niet chronisch ziek zijn, moeten 2% van hun bruto jaarinkomen bijdragen.

Patiënten een chronische ziekte moeten 1% van hun jaarinkomen bijdragen.

LET OP:

U moet alle kwitanties (van medicatie, verbandmiddelen, geneesmiddelen, reiskosten enz.) verzamelen en bij het ziekenfonds indienen.

Verder bieden vele ziekenfondsen hun leden de mogelijkheid hun eigen risico al aan het begin van het jaar te voldoen, om daarmee al aan het begin van het jaar een dispensatiebewijs te krijgen.

Arbeidsongevallen en de daaruit voortkomende behandelingen en vervoer vallen niet onder verantwoordelijkheid van het ziekenfonds, maar onder die van de beroepsorganisaties. Het vervoer hoeft daarom ook niet te worden goedgekeurd en er is geen eigen risico. U heeft echter wel een verklaring van een arts nodig.

Tip:

Vraag na bij uw ziekenfonds of bel ons, wij staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Telefoon:  0049 (0) 5943 505